Thông báo lịch gặp TTTN – HKII năm 2022-2023 (Thầy Đức)

20-02-2023 Huỳnh Tân Phát

Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp do Thầy Huỳnh Trọng Đức hướng dẫn gặp GVHD theo lịch:
– Sáng, Chiều thứ 3: Phòng D2.13
– Chiều thứ 5: phòng D2.13

Chú ý: những sinh viên không sắp xếp gặp GVHD xem như tự ý không thực hiện thực tập tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên:

STT Mã sinh viên Họ tên Lớp Email Số điện thoại
1 2120110009 Nguyễn Hùynh Đức CCQ2011A nhd13022002@gmail.com 797321363
2 2120110018 Phan Hữu Nghị CCQ2011A phanhuunghi00000@gmail.com 933910847
3 2120110038 Phạm Quang Bình CCQ2011B bphamquang369@gmail.com 777055772
4 2120110040 Phan Duẩn CCQ2011B phanduan15@gmail.com 333420054
5 2120110044 Nguyễn Trần Gia Kiệt CCQ2011B nguyenkiet0049@gmail.com 375249396
6 2120110049 Vũ Hoài Nam CCQ2011B vhnam18032002@gmail.com 382158065
7 2120110051 Hoàng Kim Nguyên CCQ2011B kimnguyenhoang01@gmail.com 332809752
8 2120110055 Ngô Tấn Phát CCQ2011B sagaphat28@gmail.com 819520428
9 2120110170 Võ Thị Ngọc Trâm CCQ2011E ngoctram250102@gmail.com 798523783
10 2120110331 Nguyễn Hoàng Dũng CCQ2011B nguyenhoangdung3355@gmail.com 868486100
11 2120110332 Phạm Hữu Hiếu CCQ2011B phamhuuhieu1809@gmail.com 935728483
12 2120110333 Nguyễn Phạm Đăng Khoa CCQ2011B khoa181102@gmail.com 813554559

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết