Thông báo lịch phản biện Đồ án chuyên ngành

06-06-2022 Đặng Hồng Hiệp

Thông báo về việc  sinh viên làm Đồ án chuyên ngành của giảng viên hướng dẫn:

  • Thầy Nguyễn Anh Tú
  • Thầy Nguyễn Minh Trường
  • Thầy Đặng Hồng Hiệp
  • Thầy Huỳnh Tấn Phát

Lịch báo cáo Đồ án chuyên ngành cụ thể như sau:

  • Thời gian: 14h00 ngày 17/6/2022 (Thứ 6)
  • Phòng: D208

Sinh viên cần chuẩn bị những nội dung sau:

  • Chuẩn bị mã nguồn (Chương trình) trên máy cá nhân khi báo cáo
  • Khi đi báo cáo phải hoàn thành Bài báo cáo (bài word)
  • Khi đi báo cáo cần phải mang theo phiếu theo dõi hướng dẫn

Bài viết khác