Thông báo số 02 về đồ án tốt nghiệp – công bố ĐATN HK2 năm 2023-2024

29-02-2024 Trần Anh Khoa

Theo kết quả đăng ký đồ án tốt nghiệp trong thông báo số 01 (Kehoach_ĐATN_HK2-2023-2024) về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2023-2024. Sau đây khoa CNTT công bố danh sách sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2023-2024. Đề nghị các sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp nghiêm túc và hoàn thành đúng kế hoạch.

Danh sách thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2023-2024: Danh sach Phan cong DATN_2024

Chú ý:

+ Sinh liên hệ hoặc theo dõi lịch gặp sinh viên của GVHD tại Web khoa CNTT.

+ Nếu trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp có vấn đề thắc mắc liên hệ Thầy Trần Anh Khoa (0909497446).

TTBM

Trần Anh Khoa

Bài viết khác