Thông báo số 02 về thực tập tốt nghiệp

29-02-2024 Trần Anh Khoa

Theo kết quả đăng ký thực tập tốt nghiệp trong thông báo số 01 về việc thực hiện thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2023-2024. Sau đây khoa CNTT công bố danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2023-2024. Đề nghị các sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp nghiêm túc và hoàn thành đúng kế hoạch.

Danh sách thực hiện thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2023-2024: Danh sach SV Dang ky TTTN_2024

Chú ý:

+ Sinh liên hệ hoặc theo dõi lịch gặp sinh viên của GVHD tại Web khoa CNTT.

+ Nếu trong quá trình thực hiện thực tập tốt nghiệp có vấn đề thắc mắc liên hệ Thầy Trần Anh Khoa (0909497446).

TTBM

Trần Anh Khoa

Bài viết khác