Thông báo số 03 – thời gian báo cáo TTTN học kỳ 2 năm 2024

12-06-2024 Trần Anh Khoa

Khoa thông báo tới tất cả các sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp (TTTN) học kỳ 2 năm 2023-2024 thời gian báo cáo TTTN từ ngày 17/6/2024 tới ngày 23/6/2024. Lịch chi tiết từng nhóm các bạn sinh viên theo dõi trên Web khoa hay group của giảng viên hướng dẫn.

Chú ý:

+ Khi đi báo cáo các nhóm chuẩn bị: in một cuốn báo cáo, chuẩn bị máy tính (có thể dùng máy tính cá nhân, hay máy tính ở trường), nên chuẩn bị slide, chủ động báo cáo những nội dung nổi bật của đề tài và trả lời các câu hỏi cần thiết.

+ Sau buổi báo cáo nộp lại một cuốn báo cáo, toàn bộ file mềm, chương trình, … liên quan tới đề tài.

+ Nếu nhóm nào không có lịch báo cáo có thể nhắn GVHD hay nhắn trực tiếp vào số 0909.497.446.

Trần Anh Khoa.

Bài viết khác