Thông báo số 2 về đồ án tốt nghiệp

13-03-2023 Trần Anh Khoa

Khoa công nghệ thông tin công bố dánh sách chính thức các bạn thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2022-2023. Đề nghị các bạn liên hệ với GVHD, lên kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp theo đúng kế hoạch trong thông báo số 1 (https://fit-hitu.edu.vn/thong-bao-01-ve-do-an-tot-nghiep-khoa-44-nhap-hoc-nam-2020/)

Link lấy danh sách: DanhSach_DATN_hoc ky 2 nam 2022-2023.

Trần Anh Khoa

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết