Thông báo thực tập tốt nghiệp HKI (2023-2024)

13-09-2023 Huỳnh Tân Phát

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP[1]

HỌC KỲ 1 NĂM 2023-2024

(V/v thực hiện TTTN học kỳ 1 năm 2023-2024 của khoa CNTT, lớp học lại)

 

 1. PHÂN CÔNG TTTN

     Bước 01: Khoa dựa trên danh sách đăng ký TTTN và phân công GVHD, sau đó sẽ công bố trên Web của khoa.

     Bước 02: Sinh viên sẽ liên hệ hoặc theo dõi lịch gặp sinh viên của từng GVHD trên web khoa.

     Bước 03: Sinh viên thống nhất đề tài TTTN tại trường hoặc kết hợp với GVHD liên hệ doanh nghiệp để đi thực                          tập tại công ty.

Chú ý:

 • Đối với sinh viên thực tập tại trường: GVHD sẽ ra một đề tài và lên kế hoạch cho sinh viên thực hiện.
 • Đối với sinh viên thực tập tại doanh nghiệp: Sinh viên kết hợp với GVHD tìm doanh nghiệp để thực tập. Trường hợp này nội dung thực tập phần lớn là do doanh nghiệp đề nghị. Nhiệm vụ của GVHD giúp sinh viên trình bày kết quả thực tập vào báo cáo và đánh giá. Thời gian đăng ký và tìm doanh nghiệp thực tập thì sinh viên thống nhất với GVHD.
 • Thời gian thực tập tại trường và doanh nghiệp là như nhau (xem mục 2 ở dưới).
 1. THỜI GIAN THỰC HIỆN TTTN
 • Từ ngày ra thông báo đến hết tuần 20 (30/12/2023): sinh viên thực hiện TTTN.
 • Kế hoạch chi tiết về việc thực hiện TTTN sinh viên phải thống nhất với giảng viên hướng dẫn.
 1. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VIẾT BÁO CÁO
 • Báo cáo phải viết đúng mẫu của khoa đề nghị; Sinh viên có thể liên hệ với GVHD để lấy mẫu báo cáo hoặc vào website của khoa https://fit-hitu.edu.vn/bieu-mau lấy tập tin hướng dẫn cách trình bày TTTN.
 • Nội dung báo cáo TTTN sinh viên cần thống nhất với giảng viên hướng dẫn.
 • Đối với sinh viên thực tập tại doanh nghiệp phải có giấy xác nhận hoàn thành nội dung thực tập, nộp kèm theo báo cáo.
 1. THỜI GIAN NỘP & PHẢN BIỆN TTTN
 • Thời gian nộp: ngày 30/12/2023 sinh viên nộp trực tiếp cho GVHD.

Chú ý: Khi nộp sinh viên phải in một cuốn báo cáo, đóng gói toàn bộ file mềm liên quan tới TTTN kèm theo, ký tên vào danh sách nộp và cả phiếu theo dõi TTTN.

 • Thời gian báo cáo: dự kiến là tuần 21 (từng nhóm sẽ có thời gian cụ thể sau và được thông báo trên web khoa hoặc GVHD).

                                                                                                             Tp. HCM, ngày 12 tháng 9 năm 2023

                                                                                                                      TM.Khoa Công nghệ thông tin

                                                                                                                    TT.BMPM

                                                                                                                     Trần Anh Khoa

[1] TTTN: Thực tập tốt nghiệp

Tập tin đính kèm

Tập tin Kích thước Lượt tải
xls TTTN_HK1_23-24 82 KB 598

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết