Thông báo Thực tập Tốt nghiệp – Thầy Trường

25-02-2023 Nguyễn Minh Trường

Các bạn làm TTTN học kỳ 2 với  thầy gặp thầy vào các buổi

  • 08g-11g Thứ 6 – phòng D318
  • 08g-11g thứ 3 – phòng D314
  • 13g-16g thứ 7 – phòng D318
  • 18g-20g thứ 4 – phòng D209
Mã sinh viên Họ tên Lớp
2118110231 Nguyễn Thị Hoài Thương CCQ1811C
2119110142 Nguyễn Khắc Đức CCQ1911E
2120110116 Trần Thị Tuyết Hoa CCQ2011D
2120110123 Trần Thị Thuỳ Phương CCQ2011D
2120110140 Nguyễn Triệu Vĩ Ccq2011D
2120110156 Trương Minh Nhật CCQ2011E
2120110177 Nguyễn Văn Bắc CCQ2011F
2120110179 Hứa Thị Chén CCQ2011F
2120110180 Châu Thị Kim Duyên CCQ2011F
2120110183 Nguyễn Hoàng Hảo CCQ2011F
2120110185 Nguyễn Thị Xuân Hòa CCQ2011F
2120110186 Nguyễn tuấn hùng CCQ2011F
2120110188 Nguyễn Tiến Hữu CCQ2011F
2120110198 Trần Thị Diễm Quyên CCQ2011F
2120110203 Phạm Thanh Sơn CCQ2011F
2120110207 Nguyễn Quốc Toàn CCQ2011F
2120110264 Nguyễn Nhựt Trường CCQ2011H
2120110351 Phan Quang Thuật CQQ2011E

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết