Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

20-06-2023 Huỳnh Tân Phát

Trường cao đẳng công thương TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2023.

Các đơn vị cần tuyển dụng:

  • Khoa Công Nghệ Thông Tin
  • Khoa Quản Trị Kinh Doanh
  • Khoa Cơ Khí
  • Khoa Cơ Khí Động Lực
  • Khoa Ngoại Ngữ
  • Khoa Công Nghệ Hoa Học và Thực Phẩm
  • Khoa Điện – Điện Tử
  • Phòng Tài Chính Kế Toán

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

 

Tập tin đính kèm

Tập tin Kích thước Lượt tải
pdf 7. TB tuyen dung vien chuc 2023-001 (1) 312 KB 368

Bài viết khác