Thông báo về danh sách đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2022-2023

19-09-2022 Trần Anh Khoa

Mời tất cả sinh viên có cột kết quả duyệt là “Đạt” có mặt tại phòng D209, vào lúc 16h00 ngày 23/09/2022 để được phổ biến và hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Kết quả duyệt.

Chú ý: Bạn nào không có mặt xem như không thực hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ này.

Trần Anh Khoa.

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết