Thông báo về phân công phản biện và báo cáo đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2022-2023

23-06-2023 Trần Anh Khoa

Khoa CNTT gửi kế hoạch phân công phản biện và báo cáo của 02 hội đồng, các bạn xem chi tiết trong file đính theo link phía dưới.

link: https://drive.google.com/file/d/1i603SBE-0q2eTH1pSoM_KMMbOoi5pVRg/view?usp=sharing

Chú ý:

  1. Sinh viên chủ động liên hệ với GVPB để lên lịch phản biện
  2. Ngày báo cáo là sáng ngày 30/6/2023
  3. Nếu nhóm SV nào không liên hệ được với giảng viên phản biện hay cần hỗ trợ thì liên hệ (0909.497.446 – T.Khoa)

Trần Anh Khoa

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết