Thông báo về việc nộp và báo cáo Đồ án chuyên ngành

27-05-2022 Đặng Hồng Hiệp

Khoa công nghệ thông tin thông báo tới tất cả sinh viên thực hiện DACN học kỳ 2 năm 2021-2022 kế hoạch nộp và báo cáo DACN học kỳ này cụ thể như sau:

 1. THỜI GIAN & NỘI DUNG NỘP TTTN
  • Hạn cuối các nhóm nộp DACN về cho GVHD: ngày 11/06/2022.
  • Nội dung nộp:
  • File mềm chứa toàn bộ nội dung DACN
 1. THỜI GIAN PHẢN BIỆN DACN
  • Tuần 18 & 19, tức là từ ngày 12/06/2022 đến hết ngày 25/06/2022.
  • Lịch báo cáo của từng nhóm sẽ được giảng viên hướng dẫn thông báo cụ thể trên Website của khoa CNTT.

Chú ý: Các nhóm nhớ theo dõi thông báo ngày báo cáo phản biện.

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết