Thông báo xét học bổng khoa CNTT năm học 2022-2023

15-09-2022 Đặng Hồng Hiệp

Nhằm khuyến khích các bạn học trong khoa CNTT có hoàn cảnh khó khăn để làm động lực cho các bạn hoàn thành khóa học của mình tại Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM, Khoa CNTT thông báo đến tất cả các bạn sinh viên khoa CNTT có những điều kiện trong thong báo thì nộp các hồ sơ đến CVHT để được xét

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết