Thông báo xét học bổng “Sinh viên vượt khó” Khoa CNTT năm 2023

07-09-2023 Huỳnh Tân Phát

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Học bổng “Sinh viên vượt khó”

Khoa CNTT năm 2023

Học bổng khoa công nghệ thông tin được vận động từ nhiều nguồn khác nhau.Từ sự đóng góp của quý thầy, cô trong khoa, cựu sinh viên, bạn bè và doanh nghiệp.

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các sinh viên khoa công nghệ thông tin có hoàn cảnh khó khăn nhưng có quyết tâm nỗ lực vươn lên trong học tập. Năm 2023 khoa công nghệ thông tin xét học bổng cho các bạn sinh viên trong khoa với số lượng và điền kiện sau:

1. Số suất học bổng:

10 suất; Mỗi suất trị giá: 2.000.000 (hai triệu đồng).
2. Tiêu chí để được cấp học bổng:
– Gia đình thuộc diện hộ nghèo có xác nhận của địa phương;
– Sinh viên có hoàn cảnh rất khó khăn (được CVHT thẩm định và xác nhận);
– Sinh viên có khó khăn về sức khỏe (khuyết tật, bệnh hiểm nghèo…);
– Các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khác (khoa sẽ xem xét).
3. Điều kiện để được cấp học bổng:
– Sinh viên năm thứ 2, 3 (khóa 45, 46) có điểm trung bình học tập >=6.0;
– Trong năm học 2022-2023 không nợ môn học nào;
– Sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng hoặc tài trợ nào khác trong năm học;
– Dành riêng 1 suất học bổng cấp cho sinh viên khóa 47 có điểm đầu vào xét tuyển
cao nhất

4. Cách thức xét cấp học bổng:
– Các CVHT thông báo với lớp, thu thập các giấy tờ liên quan (nếu có), lập danh
sách chuyển về cô Xim trước ngày 15/09/2023;
– Bí thư đoàn khoa và các thầy cô trong khoa nếu biết được trường hợp của sinh viên
nào thật sự cần hỗ trợ có thể đề xuất với khoa;
– Khoa sẽ xét và thông báo kết quả trước ngày 20/09/2023.

– Sinh viên tự đăng ký xét hoặc giới thiệu bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn.

Quét mã QR để điền thông tin xét học bổng:

 

Bài viết khác