Điểm thực tập TN Thầy Nhựt hướng dẫn

17-07-2021 Nguyễn Xuân Nhựt
ĐIỂM THỰC TẬP TN – THẦY NHỰT HƯỚNG DẪN
STT MSSV Họ và tên lót Tên Lớp Điểm
1 2117110148 Nguyễn Hữu Đạt CCQ1711C V
2 2118110002 Đặng Bảo Ân CCQ1811A 9.5
3 2118110348 Huỳnh Đông Hận CCQ1811E 7.5
4 2118110274 Trịnh Đức Hùng CCQ1811D 8.5
5 2118110356 Võ Thái Huy CCQ1811E V
6 2118110244 Tô Đình Trực CCQ1811C 6
7 2118110326 Phạm Ngọc CCQ1811D V
8 2118110401 Phan Thanh Tuấn CCQ1811E V
9 2118110245 Lê Vạn Tuế CCQ1811C 6.5
10 2118110405 Đặng Hùng Vấn CCQ1811E 7

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết