Hướng dẫn đồ án chuyên ngành_Thầy Sơn

03-09-2021 Phạm Văn Sơn
  • Đề nghị những sinh viên đã được nhà trường phân công Thầy hướng dẫn, nếu đống ý thì tham gia group zalo và điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký làm đồ án. 
  • Nếu không muốn thầy hướng dẫn, các em có thể lựa chọn GV khác, Thầy sẽ tạo điều kiện cho các em chuyển. 
  • Những ai đã tham gia Group và điền thông tin nguyện vọng làm đề tài, thầy sẽ trao đổi và thống nhất nội dung hướng dẫn.

     1. Link zalo: https://zalo.me/g/srqplp908
     2. Link Đăng ký đề tài: https://forms.gle/TCRBd78jBrU6r5Tk8

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết