Link tham gia lớp học và đồ án (Thầy Trường)

01-09-2021 Nguyễn Minh Trường

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  – Nhóm 03

  • Học chiều thứ 3 (bắt đầu từ tuần 1)
  • Link group zalo: https://zalo.me/g/etecpy832

Truyền dữ liệu – CCQ2022A

  • Học sáng thứ 7 (bắt đầu từ tuần 1)
  • Link group zalo: https://zalo.me/g/dqdmac411

Hệ quản trị SQL Server – Nhóm 07

  • Học sáng thứ 2 (bắt đầu từ tuần 2)
  • Link group zalo: https://zalo.me/g/hrqbxx139

Đồ án chuyên ngành (Tin)

  • Link group zalo: https://zalo.me/g/usguzk699

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết