Thông báo học môn NMLT (đợt 2) – cô Cúc

10-11-2021 Nguyễn Thị Thu Cúc

1. Nhóm 3 (CCQ2111EF):

  • Học vào chiều thứ 2, sáng thứ 4, sáng thứ 6 (theo tkb). Bắt đầu học vào thứ 2 (22/11/2021)
  • Link tham gia: https://meet.google.com/hxx-jvts-nkw
  • Khi tham gia vào lớp, sv đặt tên theo quy định: Họ và tên_MSSV (4 số cuối)

2. Nhóm 5 (CCQ2111IJ):

  • Học vào sáng thứ 3, sáng thứ 5, chiều thứ 5 (theo tkb). Bắt đầu học vào thứ 3 (23/11/2021)
  • Link tham gia: https://meet.google.com/hxx-jvts-nkw
  • Khi tham gia vào lớp, sv đặt tên theo quy định: Họ và tên_MSSV (4 số cuối)

3. Nhóm 9 (CCQ2122A):

  • Học vào sáng thứ 2, chiều thứ 6 (theo tkb). Bắt đầu học vào thứ 2 (22/11/2021)
  • Link tham gia: https://meet.google.com/hxx-jvts-nkw
  • Khi tham gia vào lớp, sv đặt tên theo quy định: Họ và tên_MSSV (4 số cuối)

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết