Thống báo TTTN – T.Khoa hướng dẫn

11-09-2021 Trần Anh Khoa

Mời các bạn có tên trong danh sách tham gia nhóm TTTN để được nhận đề tài TTTN học kỳ 1 năm 2021-2022.

  1. link group: https://zalo.me/g/lisxro521
  2. Danh sách
TT Mã SV Họ lót Tên Lớp
1 2119110268 Vi Quốc Tiến CCQ1911H
2 2119110353 Trịnh Quang Vinh CCQ1911H
3 2119110263 Ngô Hoài Sơn CCQ1911H
4 2118110203 Nguyễn Ngọc Hưng CCQ1811C
5 2118110250 Nguyễn Tấn Vương CCQ1811C
6 2118110222 Nguyễn Văn Quyên CCQ1811C
7 2118110208 Trần Thanh Lợi CCQ1811C
8 2117110322 Nguyễn Công Quốc CCQ1711E
9 2118110224 Đỗ Ngọc Tâm CCQ1811C
10 2118110213 Dương Minh Hoài Nam CCQ1811C

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết