Kế hoạch thực hiện thực đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2021-2022

16-02-2022 Người Quản Lý

 Tất cả sinh viên có điểm trung bình tất cả môn học (từ học kỳ 1 đến hết học kỳ 5)
từ 6.5 điểm trở lên được đăng ký làm đồ án tốt nghiệp

Hoặc những sinh viên có thành tích đặc biệt (ví dụ tham gia đội tuyển Olympic Tin
học cấp Quốc gia, có giải thưởng về NCKH, …) do trưởng khoa xét duyệt từ nguyện
vọng của sinh viên.

Chi tiết xem tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm

Tập tin Kích thước Lượt tải
pdf Kehoach_ĐATN_HK2-2021-2022 504 KB 632

Bài viết khác