Tham gia lớp học và đồ án – T.Phát

30-08-2021 Huỳnh Tân Phát

Các bạn học các môn và đồ án thầy Phát tham gia đúng lớp của mình:
1. Đồ án chuyên ngành (Tin) – Lớp CCQ1911I – Nhóm 09
Link nhóm zalo: https://zalo.me/g/wwrodg837

2. Lập trình Android – Lớp CCQ1911B,CCQ1911F – Nhóm 03
Link nhóm zalo: https://zalo.me/g/srqbwz036

3. Lập trình Android – Lớp CCQ1911G, CCQ1911H – Nhóm 04
Link nhóm zalo: https://zalo.me/g/jsuzvt391

4. Lập trình Android – Lớp CCQ1911I, CCQ1911J – Nhóm 05
Link nhóm zalo: https://zalo.me/g/xreqoa155

5. Lập trình Windows (C#) – Lớp CCQ1911G, CCQ1911H – Nhóm 04
Link nhóm zalo: https://zalo.me/g/hduuwb111

6. Tin Học – Lớp CCQ2103E – Nhóm 05
Link nhóm zalo:https://zalo.me/g/vzyysa145

7. Tin Học – Lớp CCQ2117R – Nhóm 59
Link nhóm zalo: https://zalo.me/g/xyxdwk443

8. Tin Học – Lớp CCQ2121C – Nhóm 62
Link nhóm zalo: https://zalo.me/g/uuvhax830

Link google meet khi học: https://meet.google.com/ggd-roqd-zpe

Bài viết khác