Điểm quá trình môn Lý thuyết đồ thị (Thầy Trường)

17-04-2022 Nguyễn Minh Trường

Nhóm 1

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2120110036 Nguyễn Nhật Anh CCQ2011B 10.0 7.3 6.5 7.5
2 2120110001 Nguyễn Vũ Tuấn Anh CCQ2011A 7.8 6.2 5.5 6.2
3 2120110002 Nguyễn Xuân Ánh CCQ2011A 10.0 7.3 7.0 7.7
4 2120110038 Phạm Quang Bình CCQ2011B 10.0 7.3 6.0 7.3
5 2120110004 Nguyễn Mạnh Cường CCQ2011A 10.0 7.3 7.0 7.7
6 2120110006 Vương Nguyễn Mạnh Đạt CCQ2011A 6.0 4.9 7.5 6.2
7 2120110007 Võ Tấn Đủ CCQ2011A 10.0 7.5 6.5 7.6
8 2120110009 Nguyễn Huỳnh Đức CCQ2011A 10.0 7.3 5.5 7.1
9 2120110008 Trịnh Hoài Đức CCQ2011A 10.0 7.5 7.0 7.8
10 2120110012 Trần Ngọc Hiển CCQ2011A v v v V
11 2120110013 Trương Ngọc Hợp CCQ2011A 10.0 7.3 7.0 7.7
12 2120110014 Lê Hoàng Ngọc Lân CCQ2011A 8.0 6.1 7.0 6.8
13 2120110015 Võ Thành Lập CCQ2011A 10.0 7.8 5.5 7.3
14 2120110018 Phan Hữu Nghị CCQ2011A 4.0 3.7 6.8 5.0
15 2120110017 Võ Văn Nghĩa CCQ2011A 10.0 7.3 6.5 7.5
16 2120110326 Nguyễn Hoàng Nguyên CCQ2011A 7.8 5.9 5.8 6.2
17 2120110020 Kiều Thị Tuyết Nhi CCQ2011A 8.0 6.1 6.5 6.6
18 2120110021 Nguyễn Hoàng Phú CCQ2011A 8.0 5.6 5.8 6.1
19 2120110022 Phan Thanh Quang CCQ2011A 10.0 7.3 7.0 7.7
20 2120110023 Hồ Minh Sang CCQ2011A 10.0 7.3 5.5 7.1
21 2120110025 Lê Thị Thanh Thảo CCQ2011A 10.0 7.3 6.5 7.5
22 2120110026 Nguyễn Văn Thiên CCQ2011A 8.0 6.1 6.8 6.7
23 2120110028 Nguyễn Quốc Toàn CCQ2011A 9.8 7.1 6.0 7.2
24 2120110029 Hồ Thị Thu Trang CCQ2011A 10.0 7.3 7.5 7.9
25 2120110030 Tạ Thanh Trung CCQ2011A 10.0 7.5 7.0 7.8
26 2120110032 Huỳnh Trung Trực CCQ2011A 8.0 5.3 7.0 6.5
27 2120110031 Nguyễn Trung Trường CCQ2011A 8.0 6.1 7.0 6.8
28 2120110330 Đỗ Nguyễn Thành Việt CCQ2011A 7.8 5.9 6.5 6.5
29 2120110035 Lê Nguyễn Huy CCQ2011A 10.0 7.3 6.8 7.6
30 2120110034 Bùi Văn Vui CCQ2011A 7.8 5.9 7.0 6.7

Nhóm 4

STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2120110246 Lưu Văn Ân CCQ2011H 8.0 5.3 6.0 6.1
2 2120110214 Nguyễn Thanh Bình CCQ2011G v v v V
3 2120110215 Võ Cường Chí CCQ2011G 7.8 5.9 4.5 5.7
4 2120110248 Nguyễn Đình Đạt CCQ2011H 8.0 6.1 5.0 6.0
5 2120110216 Nguyễn Tuấn Đạt CCQ2011G 10.0 7.3 5.5 7.1
6 2120110217 Nguyễn Thị Hương Giang CCQ2011G 10.0 7.8 6.0 7.5
7 2120110218 Huỳnh Văn Hải CCQ2011G 8.0 6.3 3.0 5.3
8 2120110220 Nguyễn Thái Hiệp CCQ2011G 9.8 7.1 6.5 7.4
9 2120110219 Nguyễn Văn Hiếu CCQ2011G 9.8 7.1 7.3 7.7
10 2120110222 Nguyễn Văn Hùng CCQ2011G 6.0 4.9 5.5 5.4
11 2120110223 Nguyễn Duy Kha CCQ2011G 10.0 8.5 5.0 7.4
12 2120110250 Nguyễn Hoàng Khang CCQ2011H 10.0 7.3 6.0 7.3
13 2120110224 Nguyễn Văn Khôi CCQ2011G v v v V
14 2120110225 Trần Thị Xuân Mai CCQ2011G 8.0 6.1 5.8 6.3
15 2120110251 Chu Hoàng Nam CCQ2011H 4.0 4.7 6.0 5.1
16 2120110252 Kiều Tây Nguyên CCQ2011H 6.0 4.4 5.8 5.3
17 2120110229 Lê Vân Nguyên CCQ2011G 10.0 8.5 5.5 7.6
18 2120110228 Quách Trung Nguyên CCQ2011G 10.0 7.8 5.3 7.2
19 2120110230 Nguyễn Đình Nhật CCQ2011G v v v V
20 2120170704 Nguyễn Hữu Nhật CCQ2011G 8.0 6.3 7.0 6.9
21 2120110358 Nguyễn Huỳnh Tấn Phong CCQ2011G 10.0 7.3 2.0 5.7
22 2120110254 Nguyễn Phú CCQ2011H 10.0 7.3 6.5 7.5
23 2120110256 Đào Thành Quan CCQ2011H 8.0 6.1 5.5 6.2
24 2120110231 Trần Minh Quân CCQ2011G 10.0 7.3 4.0 6.5
25 2120110257 Nguyễn Hoàng Qui CCQ2011H 8.0 6.1 6.5 6.6
26 2120110232 Ngô Hiếu Sơn CCQ2011G 9.8 7.1 6.5 7.4
27 2120110233 Nguyễn Trọng Tài CCQ2011G 8.0 5.3 4.5 5.5
28 2120110359 Đặng Ngọc Tấn CCQ2011G 8.0 6.1 7.0 6.8
29 2120110234 Bùi Quang Thanh CCQ2011G 10.0 7.3 6.0 7.3
30 2120110258 Trượng Ngọc Thanh CCQ2011H 6.0 4.1 5.8 5.1
31 2120110235 Nguyễn Thị Thảo CCQ2011G 8.0 6.3 6.5 6.7
32 2120110236 Lê Đình Thọ CCQ2011G 10.0 7.5 6.0 7.4
33 2120110239 Nguyễn Quỳnh Ngọc Trâm CCQ2011G 10.0 7.3 5.0 6.9
34 2120110240 Đinh Công Trí CCQ2011G 10.0 7.3 2.0 5.7
35 2120110241 Trần Hữu Trí CCQ2011G 6.0 4.1 7.0 5.6
36 2120240145 Nguyễn Thị Thảo Trọn CCQ2011G 10.0 7.5 6.0 7.4
37 2120110242 Nguyễn Đăng Trường CCQ2011G 8.0 6.1 6.5 6.6
38 2120110360 Phạm Quốc CCQ2011G 10.0 7.5 7.0 7.8
39 2120110243 Trần Thanh Tuấn CCQ2011G 6.0 4.1 5.8 5.1
40 2120110244 Đỗ Xuân Tùng CCQ2011G 8.0 6.1 6.0 6.4

Nhóm 8

STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2120110268 Võ Minh Diệt CCQ2011H V v v V
2 2120110040 Phan Duẩn CCQ2011B 10.0 7.3 5.5 7.1
3 2120110331 Nguyễn Hoàng Dũng CCQ2011B 10.0 7.3 7.5 7.9
4 2120110041 Mai Khánh Duy CCQ2011B 8.0 5.6 6.3 6.3
5 2120120212 Huỳnh Thanh Điệp CCQ2011H 8.0 6.1 5.8 6.3
6 2120110332 Phạm Hữu Hiếu CCQ2011B 10.0 8.0 8.0 8.4
7 2120110333 Nguyễn Phạm Đăng Khoa CCQ2011B 8.0 5.3 5.0 5.7
8 2120110044 Nguyễn Trần Gia Kiệt CCQ2011B 10.0 7.3 7.5 7.9
9 2120110043 Nguyễn Thị Thúy Kiều CCQ2011B 10.0 7.3 7.0 7.7
10 2120110334 Nguyễn Trường Luân CCQ2011B 8.0 6.1 6.5 6.6
11 2120110365 Nguyễn Thị Ly CCQ2011H 10.0 8.0 7.0 8.0
12 2120110048 Nguyễn Thị Vu Mỹ CCQ2011B 10.0 7.5 7.0 7.8
13 2120110271 Đinh Tấn Nam CCQ2011H 6.0 4.4 6.0 5.4
14 2120110049 Vũ Hoài Nam CCQ2011B 10.0 7.3 6.5 7.5
15 2120110051 Hoàng Kim Nguyên CCQ2011B 8.0 6.1 5.5 6.2
16 2120110053 Nguyễn Hoàng Uyển Nhi CCQ2011B 6.0 4.9 6.5 5.8
17 2120110054 Võ Thị Hoàng Oanh CCQ2011B 8.0 6.1 6.5 6.6
18 2120110055 Ngô Tấn Phát CCQ2011B 10.0 7.3 4.0 6.5
19 2120110369 Nguyễn Kim Phi CCQ2011H 8.0 6.1 5.5 6.2
20 2120110273 Trịnh Ngọc Quân CCQ2011H 7.8 5.2 6.3 6.1
21 2120110275 Nguyễn Hoàng Sang CCQ2011H 7.8 5.9 5.8 6.2
22 2120110393 Nguyễn Thanh Sang CCQ2011H 8.0 5.3 6.3 6.2
23 2120110057 Vũ Hữu Sang CCQ2011B 4.0 5.7 6.0 5.5
24 2120110060 Ngô Thị Ngọc Thanh CCQ2011B 10.0 7.3 7.0 7.7
25 2120110335 Đỗ Minh Thuận CCQ2011B 8.0 6.1 6.0 6.4
26 2120110064 Nguyễn Thị Xuân Trang CCQ2011B 2.0 2.5 v 1.4
27 2120110065 Cao Trần Trung CCQ2011B 6.0 4.9 6.5 5.8
28 2120110263 Hoàng Ngọc Nhật Trường CCQ2011H 8.0 6.1 6.0 6.4
29 2120110264 Nguyễn Nhựt Trường CCQ2011H 8.0 6.1 5.5 6.2
30 2120110265 Lê Công Tuấn CCQ2011H v v v V
31 2120110266 Lê Thế Tụ CCQ2011H v v v V
32 2120110276 Võ Minh Việt CCQ2011H 10.0 7.3 3.0 6.1
33 2120110278 Hà Quang CCQ2011H 8.0 5.3 3.5 5.1
34 2120110070 Nguyễn Phan Tuấn CCQ2011B 10.0 7.3 7.0 7.7

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết