Điểm thi môn Kiểm thử PM_Thầy Sơn_Lớp CCQ1811E_Nhóm 01

Các bạn vào đường link tải file điểm thi về xem nhé! Nếu có khiếu lại gì thì phản hồi cho Thầy trong vòng 01 tuần (19/12/2020 – 26/12/2020).  Mọi khiếu lại sau thời hạn trên Thầy sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 19/12/2020.

GV Phạm Văn Sơn

Link tải file điểm thi: https://drive.google.com/file/d/1nnMXUbsrwD84Azn7jPg5pXcF3fwWbQvG/view?usp=sharing

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết