Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường)

24-08-2021 Nguyễn Minh Trường
STT Mã sinh viên Họ Tên Điểm QT Điểm Thi Điểm HP
1 2120110362 Nguyễn Thanh Bình 5.9 7.5 6.9
2 2118110180 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 3.1 4.5 3.9
3 2117110081 Phạm Tiến Đạt 6.8 7.0 6.9
4 2118110099 Võ Thanh Đạt 7.2 7.5 7.4
5 2119050079 Nguyễn Quý Hiệp 7.4 8.0 7.8
6 2118110105 Trần Minh Hiếu 7.4 7.5 7.5
7 2118110272 Đan Khang Huy 6.8 7.0 6.9
8 2118110278 Võ Đức Kỳ 7.9 7.5 7.7
9 2117250004 Võ Thị 5.2 10.0 8.1
10 2118110207 Nguyễn Hoàng Long 5.4 5.5 5.5
11 2118110132 Đinh Nguyễn Phương Nam 7.8 7.5 7.6
12 2120110271 Đinh Tấn Nam 0.5 v v
13 2119220004 Trần Lâm Phương Nam 6.1 5.5 5.7
14 2120110366 Vũ Thanh Nam 7.3 8.0 7.7
15 2119220005 Bùi Đức Hữu Nghĩa 5.8 6.0 5.9
16 2120110367 Nguyễn Đình Nghĩa 8.1 9.0 8.6
17 2119110325 Lê Ngọc Nhân 7.4 7.5 7.5
18 2117110175 Lý Hồng Phúc V v v
19 2120110295 Trương Thị Thu Phương 6.5 8.0 7.4
20 2118110299 Nguyễn Minh Quân 4.4 7.0 6.0
21 2117250009 Nguyễn Thị Hồng Sang 6.4 7.0 6.8
22 2119110332 Nguyễn Quang Thanh 6.6 7.0 6.8
23 2118110152 Huỳnh Ngọc Thành 7.3 7.5 7.4
24 2118110153 Nguyễn Xuân Thành 7.0 7.0 7.0
25 2117110053 Đỗ Hoàng Thiện 8.0 8.5 8.3
26 2118110313 Tạ Quốc Thịnh V v v
27 2120110370 Nguyễn Bảo Trân 7.5 7.0 7.2

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết