Điểm thi môn Hệ Quản Trị SQL Server – Nhóm 2, Nhóm 4

Ngày đăng: 21/01/2022 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

Điểm TK các lớp đợt 2, HK1- 2021-2022, cô Mai

Ngày đăng: 18/01/2022 - Người đăng: Chu Thị Mai

Lập Trình Hướng Hướng Đối Tượng-HL14-T.Nhựt

Ngày đăng: 17/01/2022 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

Điểm tổng kết môn SQL Thầy Nhựt dạy

Ngày đăng: 22/11/2021 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

Điểm tổng kết các lớp đợt 1- HK1 -2021-2022-co Mai

Ngày đăng: 20/11/2021 - Người đăng: Chu Thị Mai

Điểm thi môn NMLT_hk1_2021_2022 (đợt 1- cô Cúc)

Ngày đăng: 16/11/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm thi môn Lập trình web

Ngày đăng: 01/09/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn CSDL hk3_2020_2021 (cô Cúc)

Ngày đăng: 27/08/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm corel hk3 2020-2021 cô Thi

Ngày đăng: 25/08/2021 - Người đăng: Lê Thị Tố Thi

Điểm Thi môn SQL

Ngày đăng: 24/08/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường)

Ngày đăng: 24/08/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm HP môn bảo mật internet

Ngày đăng: 16/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm HP môn Lý Thuyết đồ thị (T.Trường)

Ngày đăng: 16/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm HP môn PM. Mã Nguồn Mở (T.Trường)

Ngày đăng: 16/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi học phần tin học (Thầy Trường)

Ngày đăng: 15/07/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Quảng cáo

Video

Liên kết