Điểm thi môn TKW (c.Quyên) (cập nhật)

Ngày đăng: 31/01/2021 - Người đăng: Nguyễn Thái Khánh Quyên

Điểm TTNT thầy Đức học kỳ 1 năm 2020-2021

Ngày đăng: 29/01/2021 - Người đăng: Đặng Hồng Hiệp

Điểm thi Bảo Mật Internet (T.Trường)

Ngày đăng: 28/01/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn Tin Học các lớp (Cô Hường)

Ngày đăng: 26/01/2021 - Người đăng: Vũ Thị Hường

Điểm báo cáo Đồ Án Môn Kiêm Thử Phần Mềm_Thầy Sơn

Ngày đăng: 26/01/2021 - Người đăng: admin

Điểm TK môn Tin học các lớp T.Mạnh

Ngày đăng: 26/01/2021 - Người đăng: admin

Điểm thi môn CTDL (T.Trường)

Ngày đăng: 24/01/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn SQL Server (T.Trường)

Ngày đăng: 24/01/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn Lý Thuyết Đồ Thị (T.Trường)

Ngày đăng: 24/01/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn KTLT (cô Cúc)

Ngày đăng: 23/01/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm học phần môn Tin học và photoshop cô Thi

Ngày đăng: 20/01/2021 - Người đăng: Lê Thị Tố Thi

Điểm thi các lớp (C.Huyên)

Ngày đăng: 20/01/2021 - Người đăng: Thái Thị Huyên

Điểm TK môn Tin học (2TC) lớp tối T3,5 – T.Mạnh

Ngày đăng: 19/01/2021 - Người đăng: admin

Điểm thi môn TIN HỌC tất cả các lớp_Thầy Sơn !

Ngày đăng: 19/01/2021 - Người đăng: admin

Hệ Điều Hành Linux (thầy Viên dạy)

Ngày đăng: 19/01/2021 - Người đăng: Bùi Trọng Viên

Quảng cáo

Video

Liên kết