Điểm thi đợt 1 các lớp Photoshop_Corel (C. Huyên)

Ngày đăng: 23/11/2020 - Người đăng: Thái Thị Huyên

Điểm TK môn TKweb-Corel-Photoshop-cô Mai

Ngày đăng: 23/11/2020 - Người đăng: Chu Thị Mai

Điểm QT lớp tin 2TC-tối T5- cô Mai

Ngày đăng: 23/11/2020 - Người đăng: Chu Thị Mai

Điểm Qt lớp Corel Sang T6- lớp Photoshop chiều t2 cô Mai

Ngày đăng: 23/11/2020 - Người đăng: Chu Thị Mai

Điểm QT các lớp Thiết kế Web -cô Mai

Ngày đăng: 23/11/2020 - Người đăng: Chu Thị Mai

T.Nhựt điểm quá trình SQL sáng thứ 3, chiều thứ 7

Ngày đăng: 22/11/2020 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

Điểm quá trình môn thiết kế web (c.Quyên)

Ngày đăng: 16/11/2020 - Người đăng: Nguyễn Thái Khánh Quyên

Điểm quá trình môn CTRR Thầy Hiệp năm 2010-2021

Ngày đăng: 16/11/2020 - Người đăng: admin

Điểm quá trình tin học thầy Hiệp học kỳ 1 năm 2020-2021

Ngày đăng: 15/11/2020 - Người đăng: Đặng Hồng Hiệp

Điểm quá trình môn THVP thầy Hiệp năm 2020-2021

Ngày đăng: 15/11/2020 - Người đăng: Đặng Hồng Hiệp

Điểm quá trình môn Mạng máy tính (lớp thầy Viên)

Ngày đăng: 09/11/2020 - Người đăng: admin

Điểm thi Olympic Tin học cấp trường năm 2020

Ngày đăng: 07/10/2020 - Người đăng: Trần Anh Khoa

Điểm học phân môn Tin Học thầy Hán HK2-2019-2020

Ngày đăng: 04/09/2020 - Người đăng: Nguyễn Văn Hán

Quảng cáo

Video

Liên kết