Điểm QT các lớp, HK2-2020-2021- Đợt 2- cô Mai

Ngày đăng: 11/06/2021 - Người đăng: Chu Thị Mai

Điểm thi môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường)

Ngày đăng: 17/05/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn Phần Mềm MNM (T.Trường)

Ngày đăng: 17/05/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn TKW (c.Quyên)

Ngày đăng: 14/05/2021 - Người đăng: Nguyễn Thái Khánh Quyên

ĐIỂM THI KTMT (T. VIÊN)

Ngày đăng: 14/05/2021 - Người đăng: Bùi Trọng Viên

Điểm báo cáo chuyên đề ASP.NET (T.Phát)

Ngày đăng: 14/05/2021 - Người đăng: Huỳnh Tân Phát

Điểm Thi môn SQL (T.Trường)

Ngày đăng: 12/05/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ2011J (cô Cúc)

Ngày đăng: 11/05/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm thi các lớp Cô Mai

Ngày đăng: 11/05/2021 - Người đăng: Chu Thị Mai

Điểm QT các lớp Đợt 1- cô Mai

Ngày đăng: 07/05/2021 - Người đăng: Chu Thị Mai

Điểm quá trình môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường)

Ngày đăng: 06/05/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm quá trình môn KTMT đợt 1 (Thầy Viên)

Ngày đăng: 04/05/2021 - Người đăng: Bùi Trọng Viên

Điểm quá trình môn KTLT của lớp CCQ2011J (cô Cúc)

Ngày đăng: 03/05/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Điểm quá trình môn SQL (T.Trường)

Ngày đăng: 03/05/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Điểm quá trình môn lập trình mã nguồn mở (T.Trường)

Ngày đăng: 03/05/2021 - Người đăng: Nguyễn Minh Trường

Quảng cáo

Video

Liên kết