Hào hứng của các sinh viên tham quan doanh nghiệp Glassegg

Khi được chấp nhận cho các em đi tham quan doanh nghiệp. Nơi mà các em sẽ được trãi nghiệm các kiến thức thực tế khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các em rất hứng thú để được trải nghiệm. Với mục tiêu cho các sinh viên được trải nghiệm Khoa CNTT luôn luôn liên kết các doanh nghiệp để các em có thể được tham quan tại các doanh nghiệp như vậy Một vài hình ảnh của các em tại công ty Glassegg

Bài viết khác