Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1910MN (cô Cúc)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

TINHOC_CCQ1910MN_S6  

Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1924AB (cô Cúc)

Ngày đăng: 13/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

TINHOC_CCQ1924A_B_S2      

Điểm quá trình môn Hệ điều hành (Thầy Viên)

Ngày đăng: 12/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Các em xem link đính kèm   Hệ điều hành  

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1911EF (cô Cúc)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CSDL_CCQ1911E_F_S3_C6

Điểm quá trình môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CSDL_CCQ1911C_D_C2_S4  

Điểm quá trình các lớp Tin học (C.Quyên)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

CCQ1901A CCQ1913A CCQ1920D CCQ1920H CCQ1927C CCQ1927E

Điểm cuối kỳ lớp lập trình web (C.Quyên)

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm cuối kỳ lớp lập trình web: CCQ1811B CCQ1811D

Điểm quá trình các lớp thầy Lợi HK2, 2019, 2020

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Điểm quá trình các lớp thầy Lợi Chuyên đề ASP.NET(LOPHL8,LOPHL9) Lập trình Android(LOPHL8) Lập trình Web(CCQ1811A, CCQ1811E) Tin học (CCQ1910D, CCQ1910E; CCQ1912A, CCQ1912B;CCQ1915A, CCQ1915) Chi tiết xem tập tin đính kèm

Điểm quá trình các Lớp thầy Hiệp dạy

Ngày đăng: 11/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Mọi thắc mắc về điểm giải quyết tới trước ngày 14/08 sau ngày này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào Xem điểm tại đây

Điểm đồ án chuyên ngành -cô Mai

Ngày đăng: 08/08/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Điểm đồ án các bạn xem trong link dưới đây https://drive.google.com/file/d/1xoFFphWWAb2NQXblEvA_izXWUwAgY-4v/view?usp=sharing

T.Nhựt dạy – Điểm quá trình môn tin học – Tất cả các lớp

Ngày đăng: 07/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

Đây là điểm quá trình của các lớp Thầy Nhựt dạy: Mọi thắc mắc các em có thể gởi phản hồi đến hết ngày 11/08/2020 vào địa chỉ email: nguyenxuannhut@hitu.edu.vn Việc nộp bài tập làm thêm đến hết tuần này nên có 1 số bạn thay đổi điểm quá trình do được cộng thêm đểm. […]

Điểm QT các lớp Tin học -cô Mai

Ngày đăng: 06/08/2020 - Chủ đề: Điểm quá trình

SV thắc mắc về điểm QT gửi mail về ctmai@fit-hitu.edu.vn trước ngày 13/8/2020. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc https://drive.google.com/drive/folders/1_mZxlfvJxE3OwqqdknIrpiLMLs_LxgE-?usp=sharing  

Điểm chuyên đề thực tế

Ngày đăng: 04/08/2020 - Chủ đề: Điểm thi

Các em cập nhật điểm. Bạn nào chưa ký thì lên ký. Đây là lần cuối cùng thầy nhắc. Nếu không ký thì phòng đào tạo sẽ tự bỏ ra Cập nhật lúc 19h00 ngày 03/08/2020 Mọi thắc mắc liên hệ thầy Hiệp

Điểm thi tin học và tin học văn phòng Cô Thi

Ngày đăng: 15/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Chi tiết xem tại https://drive.google.com/drive/folders/1l9wmcu7RnR0PVCbt5uSjeKJZjdsibMCa?usp=sharing

Điểm cuối kỳ môn Bảo mật internet thầy Hiệp

Ngày đăng: 15/07/2020 - Chủ đề: Điểm học phần

Chi tiết xem tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FZavKbYAwcAh-wgY0Q7zOFNhsP_nuncWWzhR21zQ9-Y/edit#gid=1398159863 Mọi thắc mắc giải quyết trước ngày 19/07/2020. Sau ngày này không giải quyết bất kỳ trường hợp nào https://docs.google.com.vn/sản ra / d / 1FZavKbYAwcAh-wgY0Q7zOFNhsP_nuncWWzhR21zQ9 -Y /edit # gid = 1301159863