Thông báo về việc làm phiếu chuyển điểm các học phần sai số tín chỉ

Khoa CNTT thông tin tới tất cả sinh viên về việc làm phiếu chuyển điểm dành cho tất cả sinh viên học không đúng cây chương trình, có 2 trường hợp sau:

(1)   Những sinh viên rơi vào trường hợp học một học phần nào đó cùng tên nhưng số tín chỉ ít hơn. Cách làm: Sinh viên đó sẽ in bảng điểm và thống kê các môn lệch tín chỉ theo mẫu (file đính kèm thông báo này), nộp lại cho khoa CNTT từ ngày ra thông báo cho tới hết ngày 22/07/2020. Từng trường hợp khoa sẽ có yêu cầu xử lý riêng.

(2)   Những sinh viên nào học học phần trùng tên, nhưng cùng hoặc nhiều số tín chỉ hơn. Cách làm: lên Web trường lấy phiếu chuyển điểm và điền thông tin, xuống phòng đào tạo nộp. (link: http://hitu.edu.vn/176.bieumaudaotao; mục 12 nhé)

TTBM Trần Anh Khoa

Tập tin đính kèm

Tên tập tin Kích thước Lượt tải
doc Danh sach hoc phan 14 KB 14