Điểm quá trình môn tin học (Thầy Trường)

10-06-2022 Nguyễn Minh Trường

Nhóm 19 (chiều thứ 5)

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2121120470 Nguyễn Trọng Sang CCQ2112N 10.0 7.3 9.0 8.5
2 2121030097 Mai Tấn Chiến CCQ2103C 10.0 7.3 7.0 7.7
3 2121030089 Chế Việt Cường CCQ2103C 7.0 5.5 6.0 6.0
4 2121030077 Nguyễn Minh Công Danh CCQ2103C 8.5 7.3 7.0 7.4
5 2121030085 Bùi Trúc Diệp CCQ2103C 6.3 5.0 v 3.3
6 2121030142 Ngô Tiến Dũng CCQ2103C 6.3 5.0 6.0 5.7
7 2121030094 Đỗ Đạt CCQ2103C v v v V
8 2121030105 Huỳnh Bá Đạt CCQ2103C v v v V
9 2121030102 Nguyễn Thành Đạt CCQ2103C 8.5 6.3 v 4.2
10 2121030164 Nguyễn Văn Đức CCQ2103C 6.3 6.5 6.0 6.3
11 2121030087 Lê Văn CCQ2103C 5.5 5.3 5.5 5.4
12 2121030074 Phạm Hiệu CCQ2103C 3.3 5.0 v 2.7
13 2121030103 Ngô Thanh Hòa CCQ2103C 7.0 6.5 5.5 6.2
14 2121030147 Nguyễn Hùng Hòa CCQ2103C 10.0 8.0 8.0 8.4
15 2121030104 Trần Đình Hoàn CCQ2103C 8.5 5.0 7.5 6.7
16 2121030081 Nguyễn Thanh Hoàng CCQ2103C 10.0 7.3 6.0 7.3
17 2121120149 Ngô Kim Huệ CCQ2112E 6.3 5.5 5.0 5.5
18 2121030093 Trương Hải Hùng CCQ2103C 10.0 6.8 6.5 7.3
19 2121030071 Phan Ngọc Huy CCQ2103C v v v V
20 2120170776 Lê Văn Hướng CCQ2017J 7.8 5.0 7.0 6.4
21 2121030092 Nguyễn Minh Kha CCQ2103C v v v V
22 2121030079 Phạm Tuấn Kiệt CCQ2103C v v v V
23 2121030141 Trương Đình Lập CCQ2103C 7.8 5.8 5.0 5.9
24 2121120394 Võ Thị Mỹ Lệ CCQ2112L 7.8 6.3 5.5 6.3
25 2121120548 Nguyễn Trần Thảo Linh CCQ2112P 7.8 6.0 7.5 7.0
26 2121030082 Vũ Tiến Lực CCQ2103C 10.0 7.5 4.5 6.8
27 2121030086 Nguyễn Anh Nam CCQ2103C 7.0 5.8 5.0 5.7
28 2119170591 Võ Trung Nhân CCQ1917Q v v v V
29 2121030076 Nguyễn Thanh Nhựt CCQ2103C 7.8 5.8 6.5 6.5
30 2121030165 Lâm Sa Ny CCQ2103C v v v V
31 2121120310 Nguyễn Thị Yến Phúc CCQ2112I 7.8 6.5 7.0 7.0
32 2121030080 Phạm Anh Phúc CCQ2103C 7.8 7.0 6.5 7.0
33 2119190089 Lê Ngọc Diễm Quỳnh CCQ1919C 7.8 7.8 7.5 7.7
34 2121030088 Bùi Tấn Sang CCQ2103C v v v V
35 2121030095 Hô Giang Sang CCQ2103C 6.3 4.8 6.5 5.8
36 2121030091 Từ Ngọc Sơn CCQ2103C 10.0 7.5 6.0 7.4
37 2121030101 Đào Nhật Thạnh CCQ2103C 7.8 6.3 4.0 5.7
38 2121030073 Nguyễn Chí Thân CCQ2103C 9.3 6.5 7.0 7.3
39 2121030100 Lê Văn Thuận CCQ2103C v v v V
40 2121030146 Võ Minh Tiến CCQ2103C 7.8 7.0 5.5 6.6
41 2121030078 Nguyễn Quốc Toản CCQ2103C 10.0 7.3 8.5 8.3
42 2121030149 Nguyễn Hữu Trí CCQ2103C 10.0 7.8 8.5 8.5
43 2121030096 Nguyễn Tấn Trung CCQ2103C 10.0 8.3 6.5 7.9
44 2119260275 Nguyễn Minh Trường CCQ1926G 9.3 5.5 7.0 6.9
45 2121030084 Huỳnh Ngọc Tuấn CCQ2103C 7.0 6.0 8.0 7.0
46 2121030099 Mai Thanh Tuấn CCQ2103C 10.0 7.5 8.5 8.4
47 2121030090 Lê Xuân Tùng CCQ2103C 8.5 5.5 5.5 6.1
48 2121100011 Đào Phương Vy CCQ2120A 7.0 5.5 4.0 5.2
49 2121030075 Ngô Triều Vỹ CCQ2103C 9.3 7.0 4.5 6.5
50 2121030098 Nguyễn Ngọc Ý CCQ2103C v v v V

Nhóm 56 (sáng thứ 4)

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2121120482 Nguyễn Thị Kiều Anh CCQ2112N 10.0 7.2 7.0 7.7
2 2121120477 Nguyễn Thị Lan Anh CCQ2112N 9.3 6.6 8.5 7.9
3 2121240050 Trần Ngọc Phương Anh CCQ2124B 7.0 5.0 5.0 5.4
4 2121240039 Phạm Thị Hồng Ân CCQ2124B 9.3 6.9 7.5 7.6
5 2121240049 Phan Thành Công CCQ2124B 8.5 6.3 5.0 6.2
6 2121120455 Nguyễn Ngọc Diễm CCQ2112M 9.3 6.6 6.0 6.9
7 2121240059 Lê Thị Giang CCQ2124B 9.3 5.9 6.0 6.6
8 2121120441 Lê Thị Kim Hân CCQ2112M 10.0 6.9 6.0 7.2
9 2121120473 Nguyễn Thị Ngọc Hiền CCQ2112N 8.5 6.3 6.0 6.6
10 2121240032 Lê Thị Thanh Hương CCQ2124B v v v V
11 2121240036 Bùi Phương Khanh CCQ2124B 9.3 7.1 6.5 7.3
12 2121240060 Hoàng Thị Liễu CCQ2124B 10.0 7.9 7.5 8.2
13 2121120423 Cao Thị Thùy Linh CCQ2112M 10.0 8.2 8.5 8.7
14 2121120426 Nguyễn Trí Lực CCQ2112M 9.3 7.1 8.0 7.9
15 2121240031 Đào Thị Ngọc Mẫn CCQ2124B 8.5 6.8 6.0 6.8
16 2121120446 Nguyễn Thị Trà My CCQ2112M 0.3 v v 0.1
17 2121120463 Phạm Thành Nam CCQ2112N 9.3 6.6 7.5 7.5
18 2121120624 Nguyễn Thị Thúy Nga CCQ2112R 6.3 6.9 v 4.0
19 2121240037 Lý Thị Ngân CCQ2124B 10.0 6.4 6.0 7.0
20 2121240041 Trần Thị Bích Ngọc CCQ2124B 8.5 6.3 7.0 7.0
21 2121120440 Võ Thị Hồng Ngọc CCQ2112M 9.3 6.9 7.5 7.6
22 2121240053 Nguyễn Thị Thảo Nguyên CCQ2124B 8.4 5.8 5.5 6.2
23 2121240038 Nguyễn Thị Yến Nhi CCQ2124B 8.5 7.3 8.5 8.0
24 2121240048 Trần Thị Cẩm Nhung CCQ2124B 9.3 6.6 5.5 6.7
25 2121240042 Nguyễn Thị Yến Oanh CCQ2124B v v v V
26 2121240056 Nguyễn Kỷ Phong CCQ2124B 9.3 5.3 6.0 6.4
27 2121240034 Trần Thị An Phúc CCQ2124B 9.3 6.6 6.0 6.9
28 2121120433 Nguyễn Thị Tâm CCQ2112M 8.5 6.8 7.5 7.4
29 2121120465 Phan Đình Lam Thanh CCQ2112N 8.5 6.5 6.5 6.9
30 2121120445 Danh Thị Thu Thảo CCQ2112M 10.0 8.2 8.5 8.7
31 2121240054 Trương Thị Thu Thảo CCQ2124B 10.0 6.9 6.0 7.2
32 2121120593 Linh Thị Thêm CCQ2112M 10.0 6.9 5.5 7.0
33 2121240040 Châu Thị Kim Thoa CCQ2124B 9.3 5.1 5.0 5.9
34 2121240057 Nguyễn Thị Thương CCQ2124B 9.3 6.6 1.5 5.1
35 2121120481 Bùi Thị Quỳnh Trang CCQ2112N 8.5 6.0 8.0 7.3
36 2121120595 Trương Thị Bích Trâm CCQ2112M 6.3 5.9 v 3.6
37 2121240052 Vũ Thị Thùy Trâm CCQ2124B 10.0 5.2 5.0 6.1
38 2121120430 Nguyễn Đang Trường CCQ2112M 9.3 6.9 5.5 6.8
39 2121120472 Lê Thị Cẩm CCQ2112N 8.5 6.8 8.0 7.6
40 2121120476 Phạm Phan Ngọc CCQ2112N 8.5 6.8 7.0 7.2
41 2121120424 Huỳnh Thị Minh Tuyền CCQ2112M 10.0 6.7 7.5 7.7
42 2121120428 Phạm Thị Ngọc Tuyền CCQ2112M 9.3 7.6 8.0 8.1
43 2121120469 Nguyễn Thị Kim Tuyến CCQ2112N 9.3 7.4 7.0 7.6
44 2121240043 Nguyễn Thiên Tưởng CCQ2124B 10.0 6.9 7.5 7.8
45 2121240045 Nguyễn Kiều Vân CCQ2124B 9.3 6.4 7.5 7.4
46 2121240058 Nguyễn Thị Tường Vi CCQ2124B 8.5 6.3 5.0 6.2
47 2121120429 Trần Thị Hồng Vi CCQ2112M 10.0 7.2 6.5 7.5
48 2121240051 Nguyễn Trung Vương CCQ2124B 8.5 7.5 6.5 7.3
49 2121120462 Trần Thị Thanh Xinh CCQ2112N 8.5 6.3 5.5 6.4
50 2121120425 Dương Huỳnh Như Ý CCQ2112M 10.0 6.9 7.5 7.8

Nhóm 20 (chiều thứ 6)

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2121100268 Đinh Thái Trường An CCQ2110H 9.3 6.6 8.0 7.7
2 2121100258 Nguyễn Thị Hồng An CCQ2110H 9.3 6.6 6.0 6.9
3 2120120384 Phạm Tân Anh CCQ2012L 5.5 5.3 6.5 5.8
4 2121100266 Đoàn Thị Thanh Bình CCQ2110H 10.0 5.2 6.5 6.7
5 2121100251 Phạm Thị Ngọc Diễm CCQ2110H 9.3 5.9 5.5 6.4
6 2121100246 Nguyễn Mỹ Duyên CCQ2110H 8.5 6.5 8.5 7.7
7 2121100261 Nguyễn Thị Gấm CCQ2110H 10.0 6.2 7.5 7.5
8 2121100256 Trần Lê Mỹ Hạnh CCQ2110H 3.3 3.4 v 2.0
9 2121100250 Nguyễn Thanh Hiền CCQ2110H 10.0 8.4 9.0 9.0
10 2121100271 Hoàng Thị Khánh Hoài CCQ2110H 8.5 6.8 7.5 7.4
11 2121100247 Lê Thị Ngọc Lam CCQ2110H 7.8 6.5 5.5 6.4
12 2121100272 Đỗ Thị Mỹ Linh CCQ2110H 9.3 7.1 7.0 7.5
13 2121100273 Nguyễn Thị Nhật Linh CCQ2110H 10.0 7.4 6.5 7.6
14 2121100253 Phạm Khánh Linh CCQ2110H 10.0 8.7 9.0 9.1
15 2121100248 Đinh Thị Loan CCQ2110H 9.3 7.1 7.5 7.7
16 2121100276 Phan Hồng Loan CCQ2110H 10.0 7.7 8.5 8.5
17 2121100265 Nguyễn Tuấn Lộc CCQ2110H 9.3 7.1 6.0 7.1
18 2121100252 Trần Ngọc Khánh Ly CCQ2110H 10.0 5.7 5.5 6.5
19 2121100263 Nguyễn Thị Bích Ngân CCQ2110H 8.5 5.8 5.5 6.2
20 2121270064 Phạm Thị Kim Ngân CCQ2127B 3.3 5.0 v 2.7
21 2121100269 Lê Hồng Bảo Ngọc CCQ2110H 10.0 7.2 5.5 7.1
22 2121100264 Phạm Thị Ngọc CCQ2110H 6.3 5.6 4.0 5.1
23 2121100249 Nguyễn Hoàng Nhật CCQ2110H 7.8 6.5 4.0 5.8
24 2121100267 Nguyễn Thị Kim Oanh CCQ2110H 8.5 6.0 6.0 6.5
25 2121100255 Nguyễn Quốc Phương CCQ2110H 10.0 8.2 7.5 8.3
26 2121100260 Hoàng Thị Bích Phượng CCQ2110H 8.5 6.8 9.0 8.0
27 2119200224 Huỳnh Mỹ Phượng CCQ1920G 7.0 6.1 9.0 7.4
28 2121060016 Lê Minh Quang CCQ2106A v v v V
29 2121120083 Nguyễn Mạnh Quân CCQ2112C 10.0 6.2 5.5 6.7
30 2121100274 Khúc Đỗ Thùy Quyên CCQ2110H 7.8 6.0 6.3 6.5
31 2120070026 Nguyễn Trần Phúc Sang CCQ2007A 1.0 v v 0.2
32 2120170515 Lê Tấn Tài CCQ2017O 5.5 5.3 4.5 5.0
33 2121260070 Lê Thị Mỹ Tâm CCQ2126B 7.8 6.6 7.5 7.2
34 2121100254 Lê Thị Huyền Thanh CCQ2110H 10.0 7.4 7.5 8.0
35 2121060015 Dương Hoài Đức CCQ2106A 7.0 5.9 7.0 6.6
36 2121120102 Trương Đình Gia Tiến CCQ2112C 7.0 5.9 5.0 5.8
37 2121100277 Lê Thị Thu CCQ2110H 9.3 5.4 5.0 6.0
38 2121200170 Nguyễn Tấn Thuận CCQ2120E 8.5 6.5 7.0 7.1
39 2121120200 Đặng Phan Triều Tiên CCQ2112F v v v V
40 2121100279 Nguyễn Thị Mỹ Tiên CCQ2110H 7.0 5.9 3.5 5.2
41 2120170553 Lê Ngọc Tiến CCQ2017P 9.3 6.4 4.0 6.0
42 2121100257 Hồ Thụy Thùy Trang CCQ2110H 8.5 5.5 7.5 6.9
43 2121100280 Lê Thị Trang CCQ2110H 9.3 6.4 7.5 7.4
44 2121100262 Võ Thị Thanh Trúc CCQ2110H 9.3 6.1 6.5 6.9
45 2120170558 Nguyễn Thanh Trung CCQ2017P 8.5 5.5 6.5 6.5
46 2121100275 Tô Thị Cẩm CCQ2110H 8.5 5.5 5.5 6.1
47 2119170168 Phạm Văn Vinh CCQ1917E 4.8 5.0 5.0 5.0
48 2121100278 Nguyễn Bảo Vy CCQ2110H 10.0 5.9 4.5 6.2
49 2121100270 Nguyễn Thị Khánh Vy CCQ2110H 7.8 6.0 7.0 6.8
50 2121100191 Đậu Thị Yến CCQ2110F 7.0 5.0 5.5 5.6

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết