Điểm quá trình môn SQL server (thầy Trường)

28-08-2022 Nguyễn Minh Trường

Nhóm 1

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2118110091 Dương Việt Anh CCQ1811B 8.0 4.4 v 3.4
2 2121110382 Đỗ Tuấn Anh CCQ2111E 10.0 5.6 v 4.2
3 2121110143 Nguyễn Quốc Bảo CCQ2111E v v v V
4 2119110239 Lê Thanh Bình CCQ1911H 8.0 4.4 6.0 5.8
5 2120110280 Vương Nguyễn Hải Chí CCQ2011I v v v V
6 2119110172 Trần Minh Chiến CCQ1911F V v v V
7 2121110174 Lê Thị Ngọc Diệu CCQ2111E 10.0 6.1 7.0 7.2
8 2121110153 Ngô Ti CCQ2111E 8.0 3.7 6.0 5.5
9 2121110164 Hoàng Thu Hằng CCQ2111E 10.0 4.8 5.0 5.9
10 2119110179 Bùi Thái Hiệp CCQ1911F v v v V
11 2121110152 Trần Thiên Trung Hiếu CCQ2111E 8.0 6.2 7.0 6.9
12 2121110175 Lê Minh Hoàng CCQ2111E 10.0 5.4 4.5 6.0
13 2121110141 Phạm Đức Hùng CCQ2111E 8.0 4.3 5.0 5.3
14 2121110142 Nguyễn Hải Hưng CCQ2111E 10.0 4.8 5.0 5.9
15 2121110145 Nguyễn Tiến Mạnh CCQ2111E 10.0 6.8 7.0 7.5
16 2121110162 Cù Thanh Nam CCQ2111E 10.0 3.8 3.0 4.7
17 2121110155 Lê Quốc Nghiêm CCQ2111E 10.0 7.8 6.0 7.5
18 2121110173 Huỳnh Thị Yến Nhung CCQ2111E 10.0 6.8 6.0 7.1
19 2121110168 Nguyễn Thị Kiều Oanh CCQ2111E 10.0 8.1 6.0 7.6
20 2121110166 Lê Văn Phi CCQ2111E 6.0 2.7 5.5 4.5
21 2121110156 Nguyễn Đức Hoàng Sơn CCQ2111E v v v V
22 2121110146 Nguyễn Đại Hồng Sơn CCQ2111E 7.5 5.4 5.0 5.7
23 2118170594 Võ Minh Tâm CCQ1811E 4.0 4.7 v 2.7
24 2121110160 Nguyễn Hữu Tâm CCQ2111E 6.0 4.2 4.5 4.7
25 2121110314 Nguyễn Vi Tân CCQ2111I 10.0 7.5 7.5 8.0
26 2121110167 Võ Hoàng Thắng CCQ2111E 6.0 4.3 v 2.9
27 2121110150 Nguyễn Thành Thắng CCQ2111E 2.0 3.3 v 1.7
28 2121110171 Trần Thanh Thương CCQ2111E 2.0 2.3 v 1.3
29 2121110144 Đồng Nguyễn Hoài Thương CCQ2111E 2.0 0.9 v 0.8
30 2119110094 Nguyễn Đức Tín CCQ1911C 10.0 3.8 5.0 5.5
31 2119110095 Dương Minh Trí CCQ1911C 10.0 6.0 6.0 6.8
32 2119110030 Phan Nguyễn Quốc Trung CCQ1911A 6.0 6.3 6.0 6.1
33 2121110148 Trịnh Quốc Trung CCQ2111E v v v V
34 2121110154 Nguyễn Thị Thúy Vi CCQ2111E 10.0 6.5 5.0 6.6

 

Nhóm 3

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2121110206 Hà Hồng Bảo CCQ2111F v v v v
2 2121110369 Nguyễn Đăng Bảo CCQ2111F 8.5 7.1 5.5 6.7
3 2121110178 Võ Ngọc Chí CCQ2111F v v v v
4 2121110201 Nguyễn Quốc Đạt CCQ2111F v v v v
5 2121110183 Bùi Văn Đạt CCQ2111F 10.0 5.6 5.5 6.4
6 2121110190 Nguyễn Bách Đoan CCQ2111F 10.0 7.0 7.0 7.6
7 2121110205 Phạm Cao Duẩn CCQ2111F v v v v
8 2118110105 Trần Minh Hiếu CCQ1811B 8.5 2.9 6.5 5.5
9 2121110193 Nguyễn Hữu Huy CCQ2111F 6.8 4.7 V 3.2
10 2121110180 Võ Vũ Quốc Khánh CCQ2111F v v v v
11 2121110181 Nguyễn Thúc Khánh CCQ2111F 5.5 6.2 v 3.6
12 2121110210 Dương Thành Khôi CCQ2111F v v v v
13 2121110189 Lê Khắc Lộc CCQ2111F 1.0 v v 0.2
14 2121110179 Bá Quang Luân CCQ2111F 10.0 4.6 7.0 6.6
15 2121110185 Nguyễn Tiến Mười CCQ2111F 8.5 5.8 5.5 6.2
16 2121110202 Trịnh Quang Nam CCQ2111F v v v v
17 2121110186 Huỳnh Nguyễn Tuyết Nghi CCQ2111F 10.0 5.8 6.5 6.9
18 2121110188 Dương Trọng Nghĩa CCQ2111F 1.0 v v 0.2
19 2119110255 Hồ Minh Nghĩa CCQ1911H 9.5 4.2 5.0 5.6
20 2121110191 Nguyễn Thanh Nguyên CCQ2111F 10.0 5.2 6.0 6.5
21 2120110020 Kiều Thị Tuyết Nhi CCQ2011A 8.5 6.0 6.0 6.5
22 2120110094 Lê Anh Phi CCQ2011C 4.0 9.2 6.5 7.1
23 2120110358 Nguyễn Huỳnh Tấn Phong CCQ2011G 5.5 5.3 7.5 6.2
24 2121110207 Hoàng Trọng Quốc CCQ2111F 7.0 6.9 6.0 6.6
25 2121110195 Vũ Đình Sơn CCQ2111F 7.0 5.0 6.5 6.0
26 2121110176 Hà Văn Tâm CCQ2111F v v v v
27 2121110192 Nguyễn Ngọc Thái CCQ2111F 4.0 4.3 6.0 4.9
28 2121110198 Đỗ Chí Thanh CCQ2111F 8.3 8.1 6.0 7.3
29 2121110194 Hồ Minh Thuận CCQ2111F 1.0 v v 0.2
30 2121110200 Hà Ngọc Tiến CCQ2111F 10.0 5.7 7.0 7.1
31 2120110306 Phạm Quốc Tính CCQ2011I v v v v
32 2121110204 Huỳnh Thị Bảo Trân CCQ2111F 10.0 7.9 8.0 8.4
33 2121110197 Phạm Minh Trí CCQ2111F 3.8 1.8 v 1.5
34 2117110061 Tuấn CCQ1711A v v v v

 

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết