Điểm thi môn Kiểm thử PM_Thầy Sơn_Lớp CCQ1811E_Nhóm 01

19-12-2020 Phạm Văn Sơn

Các bạn vào đường link tải file điểm thi về xem nhé! Nếu có khiếu lại gì thì phản hồi cho Thầy trong vòng 01 tuần (19/12/2020 – 26/12/2020).  Mọi khiếu lại sau thời hạn trên Thầy sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 19/12/2020.

GV Phạm Văn Sơn

Link tải file điểm thi: https://drive.google.com/file/d/1nnMXUbsrwD84Azn7jPg5pXcF3fwWbQvG/view?usp=sharing

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết