Hệ Quản Trị SQL Server – Học Lại nhóm 2

14-04-2023 Nguyễn Xuân Nhựt
MÃ SV HỌ TÊN Điểm QT Thi Tổng Kết
2121110321 Tạ Xuân Bắc 8.0 6.2 6.9
2121110297 Nguyễn Thị Kiều Chinh 4.7 4.4 4.5
2121110342 Trần Đăng Chung 0.0 0.0 0.0
2121110290 Lê Tấn Cường 9.0 9.5 9.3
2121110329 Đặng Thành Đạt 0.0 0.0 0.0
2121110286 Lê Chấn Đông 4.9 5.0 5.0
2121110316 Nguyễn Thành Dũng 7.5 9.5 8.7
2121110339 Trần Thụy Quỳnh Dương 7.0 9.3 8.4
2121110313 Nguyễn Anh Dương 7.2 9.3 8.4
2121110293 Lê Minh Giàu 6.2 7.8 7.1
2121110308 Nguyễn Trần Tiến Hiệp 9.8 10.0 9.9
2121110304 Bùi Ngọc Hội 7.2 6.0 6.5
2121110324 Nguyễn Chí Anh Khôi 8.0 8.0 8.0
2121110318 Nguyễn Văn Kiệt 7.6 7.8 7.7
2121170412 Văn Thành Lộc 4.7 6.5 5.8
2121110322 Nguyễn Thành Nam 4.1 6.3 5.4
2121110315 Lê Kim Ngân 7.3 6.3 6.7
2121110323 Nguyễn Đình Nhật Thi 7.7 5.3 6.2
2121110320 Nguyễn Thanh Tuyền 7.0 6.0 6.4
2121110336 Nguyễn Thế Vỹ 0.0 0.0 0.0
Nguyễn Xuân Nghĩa 6.4 7.8 7.2

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết