Lịch báo cáo TTTN nhóm Thầy Sơn_Thầy Nhựt !

12-06-2024 Phạm Văn Sơn

LỊCH BÁO CÁO TTTN.
– Ngày báo cáo: 21/06/2024
– Thời gian: 8h-11h
– Địa điểm: Phòng D211 hoặc D212

——————————-
* Khi đi báo cáo, SV cần chuẩn bị:
+ 01 cuốn bào cáo, in bia màu xanh dương
+ file Slide báo cáo ( nếu có)
+ Laptop để demo báo cáo với GV chấm
+ SV gặp cô Xim ( Giáo vụ khoa) mượn ds ký tên

Bài viết khác