[Thông Báo] Nộp đơn xét tốt nghiệp

23-04-2021 Người Quản Lý

Thông báo đối với sinh viên khóa 2016, 2017, hồ sơ gồm:

  • Đơn xét tốt nghiệp
  • 2 tấm hình 3×4
  • Bản sao chứng chỉ Ngoại Ngữ (Công chứng)

Thông báo đối với sinh viên khóa 2018, hồ sơ gồm

  • 2 tấm hình 3×4
  • Bản sao chứng chỉ Ngoại Ngữ (Công chứng)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 04/05/2021 đến 15/06/2021

Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng khoa CNTT – D101 (Gặp cô Xim)

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết