Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 – 2021

04-11-2021 Người Quản Lý

1. Điều kiện xét tốt nghiệp:
Sinh viên được xét tốt nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Hoàn thành tất cả các học phần bắt buộc, học phần tự chọn theo chương trình đào tạo của ngành mình học
– Hoàn thành xong tất cả các học phí của kháo học
– Có chứng chỉ Ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra
2. Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:
– Giấy đề nghị xét tốt nghiệp (Lấy biểu mẫu trên web trường www.hitu.edu.vn)
– Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ……(Hình chụp bản gốc hoặc photo công chứng)
– 2 ảnh (3*4) (để dán vào bằng sẽ có thông báo nộp bổ sung sau khi tình hình dịch ổn định)
3. Phương thức thời gian nộp hồ sơ:
– Phương thức nộp: Do tình hình phức tạp của covid – 19 SV nộp hồ sơ online.
– Địa chỉ nhận: mail tranhongxim@gmail.com hoặc số zalo: 0906895008
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 4/11/2021 đến hết ngày 06/01/2022
File hồ sơ: Họ tên sinh viên- mã số sv – khoá …
Chú ý: Thông báo này chỉ áp dụng cho khóa: 2016, 2017,2018 thuộc sv khoa CNTT

Bài viết khác