Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp 22-2-2022

22-02-2022 Người Quản Lý

Điều kiện xét tốt nghiệp:

Sinh viên được xét tốt nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Hoàn thành tất cả các học phần bắt buộc, học phần tự chọn theo chương trình đào tạo của ngành mình học

– Hoàn thành xong tất cả các học phí của kháo học

– Có chứng chỉ Ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

– Giấy đề nghị xét tốt nghiệp (Lấy biểu mẫu trên web trường www.hitu.edu.vn)

– Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ (Photo công chứng)

– 2 ảnh (3*4) (để dán vào bằng)

Thời gian nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến hết ngày 28/2/2022

– Hồ sơ nộp về văn phòng khoa CNTT – D101 (Gặp cô Xim)

Chú ý:

  1. Sinh viên đã nộp hồ sơ online từ tháng 11/2021 bổ sung bản giấy và hình
  2. Những sinh viên khác đủ điều kiện thì hoàn thành hồ sơ để xét trong đợt này.

Bài viết khác