Thông báo xét tốt nghiệp 2021

01-08-2021 Người Quản Lý

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho những sinh viên khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN đủ điều kiện xét tốt nghiệp:

Sinh viên khóa 2016(Khóa 40), khóa 2017(Khóa 41), cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Giấy xét tốt nghiệp (file mềm)
  • Chứng chỉ ngoại ngữ (file ảnh)
  • Ảnh hồ sơ 3×4 (file ảnh)
  • Hạn cuối: Ngày 18-08-2021
  • Chú ý: Nộp về cho cô Xim qua: Email: tranhongxim@gmail.com hoặc qua Zalo: 0906895008

Sinh viên khóa 2018(Khóa 42), cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Chứng chỉ ngoại ngữ (file ảnh)
  • Ảnh hồ sơ(file ảnh)
  • Hạn cuối: Ngày 18-08-2021
  • Chú ý: Nộp về cho giáo viên Cố Vấn Học Tập (Chủ nhiệm)

Bài viết khác