THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

Sinh viên có điểm tích lũy từ 6.5 trở lên thì đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên nào có nhu cầu làm đồ án tốt nghiệp liên hệ thầy Trần Anh Khoa (Zalo|Phone: 0909497446) đến hết ngày 16/03/2021

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết