Lịch thi HK1 Năm học 2020-2021 Đợt 2 – Khoa CNTT Cập nhật ngày 09-01-2021

Lịch thi Phòng máy khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 2 Cập nhật ngày 30-12-2020

Lịch thi Lý thuyết khoa Công Nghệ Thông Tin Học Kỳ 1 – Năm học 2020 – 2021 Đợt 2

Danh sách phòng thi:

Xem chi tiết: tải tập tin đính kèm.

Chú ý:

– Sinh viên xem kỹ lịch thi phòng máy của khoa với lịch thi của phòng Quản lý đào tạo nếu có bị trùng môn thi nào thì báo ngay cho giáo vụ khoa CNTT (Cô Xim phòng D101 vào các giờ hành chính) để xử lý kịp thời.

– Lịch thi có thể thay đổi, sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi này trước khi đi thi 1 tuần để chính xác hơn.

– Lịch thi các môn lý thuyết hoặc không thuộc Khoa CNTT xem tại website trường http://hitu.edu.vn/ hoặc tại websie đăng ký học phần http://dkmh.hitu.edu.vn/web/

Bài viết khác