Lịch báo cáo môn học HK1-2023-2024 – Hồ Diên Lợi

30-10-2023 Người Quản Lý

Lịch báo cáo kết thúc học phần các môn do thầy Hồ Diên Lợi giảng dạy – Phòng D212

STT Tên môn Mã lớp Ngày / Giờ
1 Lập trình Windows CCQ2111LA 16/11/2023 – 7h30-8h00
2 Lập trình Windows CCQ2111E 16/11/2023 – 8h30-10h00
3 Lập trình Web CCQ2122A 16/11/2023 – 10h30-11h30
4 Chuyên đề thực tập CCQ2111A 16/11/2023 – 12h30-15h00
5 Chuyên đề thực tập CCQ2111I 16/11/2023 – 15h00-17h00

 

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết