Thi lại những bạn chưa thi đợt 1 môn tin học của Khoa CNTT

NHững bạn nào có danh sách thi đợt 1 mà chưa thi đợt 1 môn tin học hay tin học văn phòng của khoa CNTT. Các e làm đơn ghi rõ lý do gửi lại cho khoa CNTT phòng D101 từ nay tới hết ngày 20/07/2020

Bài viết khác