Lịch báo cáo kết thúc học phần – Thầy Hồ Diên Lợi

18-06-2022 Người Quản Lý

Lịch báo cáo học phần môn học:

  • Lập trình Web(Lớp CCQ2011A_CCQ2011B)
  • Chuyên đề ứng dụng web (CCQ2011J)
  • Lập trình Web(Lớp CCQ2011C_CCQ2011D)
  • Chuyên đề ứng dụng JavacScript

Thời gian báo cáo:

  • Lập trình Web(Lớp CCQ2011A_CCQ2011B): 7h30-9h30(Ngày 05/06/2022)
  • Chuyên đề ứng dụng web (CCQ2011J): 9h30-11h30(Ngày 05/06/2022)
  • Lập trình Web (CCQ2011C_CCQ2011D): Ca 1: 8h00-11h30(Ngày 25/06/2022), Ca 2: 17h00-19h00(Ngày 25/06/2022),
  • Chuyên đề ứng dụng JavacScript(CCQ2011A, CCQ2011B): 8h00-11h30(Ngày 30/06/2022)

 

Bài viết khác