LỊCH THI HK2 ĐỢT 1, NĂM HỌC 2022 – 2023

23-03-2023 Huỳnh Tân Phát

 

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 đợt 1 năm học 2022-2023, chi tiết tải tập tin File đính kèm

Chú ý:

– Sinh viên cập nhật lại lịch thi, lịch thi có sự thay đổi do đụng lịch.

– Sinh viên vào phòng thi trước 30 phút so với giờ thi để là thủ tục vào phòng thi

– Mang thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân, mang đồng phục của trường

– Lịch thi có thể thay đổi, sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi này trước khi đi thi 1 tuần để chính xác hơn.

Tập tin đính kèm: LICH THI PHONG MAY HK2, DOT1 22-23

Bài viết khác