Lịch học bù môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

  • Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH.
  • Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 7g30 đến 11g30) thay cho sáng thứ 4 (12/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH.

 

Bài viết khác