Thông báo nghỉ học môn KTLT (cô Cúc)

Ngày đăng: 14/09/2020 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Thông báo khẩn: Lớp Kỹ thuật lập trình (LOPHL6) của cô Cúc học phòng D207 tối thứ 2 (ngày 14/09/2020) nghỉ. Lịch bù cô sẽ thông báo sau.

Lịch học bù các môn CSDL, KTLT, Tin học (cô Cúc)

Ngày đăng: 02/08/2020 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

– Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. – Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng […]

Lịch học bù môn Lập trình web (c.Quyên)

Ngày đăng: 02/08/2020 - Người đăng: Nguyễn Thái Khánh Quyên

Vì yêu cầu phải kết thúc học phần sớm nên lịch học bù môn LTW như sau: Lớp CCQ1811B: Tối thứ 2 (3/8): D212 Sáng thứ 5 (6/8): D212 Lớp CCQ1811D: Sáng thứ 6 (7/8): A406  

Lịch học bù môn cơ sở dữ liệu các lớp (C.Huyên)

Ngày đăng: 01/08/2020 - Người đăng: Thái Thị Huyên

CSDL lớp CCQ1911J ngày nghỉ 15/8 ngày bù 01/08 (thứ 7) tiết 6 -> 10 phòng D213 CSDL lớp CCQ1911B ngày nghỉ 12/8 ngày bù 02/08 (chủ nhật) tiết 1 -> 5 phòng D208 CSDL lớp CCQ1911H ngày nghỉ 10/8 ngày bù 07/08 (thứ 6) tiết 11 -> 15 phòng D213 Các em sinh viên […]

Lịch học bù môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

Ngày đăng: 31/07/2020 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng D207, bắt […]

Lịch học bù môn Kỹ thuật lập trình lớp D, F(cô Cúc)

Ngày đăng: 08/07/2020 - Người đăng: admin

Lịch học bù môn KỸ THUẬT LẬP TRÌNH do cô Cúc giảng dạy: 1) Lớp CCQ1911F: học bù vào tối thứ 4 (tuần 13, 15) tại phòng D212, bắt đầu từ 17g00 2) Lớp CCQ1911D: học bù vào tối thứ 4 (tuần 14, 16) tại phòng D209, bắt đầu từ 17g00

Quảng cáo

Video

Liên kết