Chuyên đề ứng dụng cho lập trình Web – học online

Ngày đăng: 26/02/2021 - Người đăng: Nguyễn Anh Tú

Các em tham gia nhóm Zalo này nhé: https://zalo.me/g/kzpduh091

Chuyên đề ASP.NET – học online

Ngày đăng: 26/02/2021 - Người đăng: Nguyễn Anh Tú

Các em tham gia nhóm Zalo này nhé: https://zalo.me/g/arwrye863

Lập trình hướng đối tượng – học online

Ngày đăng: 26/02/2021 - Người đăng: Nguyễn Anh Tú

Các em tham gia vào nhóm zalo này: https://zalo.me/g/ulqtcq911

Hệ điều hành – thầy Viên học online

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Bùi Trọng Viên

Thông tin lớp học online môn Kỹ thuật lập trình CCQ2011J(cô Cúc)

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Chào các bạn lớp: CCQ2011J Cô đã tạo nhóm Messenger tên KTLT_Nhóm 10_CCQ2011J để hướng dẫn các bạn học online môn Kỹ thuật lập trình. Bắt đầu từ tuần sau, các lớp sẽ học môn Kỹ thuật lập trình theo thời khóa biểu. Việc tham gia vào lớp cô sẽ nhắn tin vào nhóm. Các bạn […]

Thông tin lớp học online môn Cơ sở dữ liệu (cô Cúc)

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Chào các bạn lớp: CCQ2011AB, CCQ2011CD, CCQ2011EF Cô đã tạo nhóm Messenger tên CSDL_Nhóm 1_CCQ2011AB,  CSDL_Nhóm 2_CCQ2011CD và CSDL_Nhóm 3_CCQ2011EF để hướng dẫn các bạn học online môn Cơ sở dữ liệu. Bắt đầu từ tuần sau, các lớp sẽ học môn Cơ sở dữ liệu theo thời khóa biểu. Việc tham gia vào lớp […]

Thông tin lớp học online môn Lập trình Java lớp thầy Nhựt dạy

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

Thầy Nhựt thông báo học online vào sáng 4, sáng 5 lớp LẬP TRÌNH JAVA Dear các em, Em nào học lớp java sáng thứ 4 do thầy Nhựt dạy các em tham gia vào nhóm https://zalo.me/g/cxravj419 Em nào học lớp java sáng thứ 5 do thầy Nhựt dạy các em tham gia vào nhóm […]

Lớp Tin học CCQ2020J và CCQ2012Q,R (Thầy Thạch) thứ 4 và thứ 5

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Hoàng Trọng Thạch

Chào các bạn lớp: CCQ2020J; CCQ2012Q,R Thầy đã tạo nhóm Zalo tên CCQ2020J và CCQ2020J Tin học để hướng dẫn các bạn học online nhé. Bắt đầu từ tuần sau, thầy sẽ nhắn tin vào group. Thanks all

Lớp Kỹ thuật lập trình CCQ2011C,D,E,F (Thầy Thạch) thứ 2 và thứ 4

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Hoàng Trọng Thạch

Chào các bạn lớp: CCQ2011C; CCQ2011D; CCQ2011E; CCQ2011F Thầy đã tạo nhóm Zalo tên 44CD và 44EF Kỹ Thuật Lập Trình để hướng dẫn các bạn học online nhé. Bắt đầu từ tuần sau, thầy sẽ nhắn tin vào group. Thanks all

Lập nhóm Zalo lớp Thiết kế web – ST6 – c.Quyên

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Nguyễn Thái Khánh Quyên

Vì các thành viên lớp Thiết kế web – CCQ1922A – ST6 – c.Quyên thuộc nhiều lớp khác nhau (14 lớp) nên cô không thể liên hệ hết các lớp trưởng để tạo group zalo, và không thể gọi điện thoại đến từng bạn để xin phép add vào nhóm. Do đó cô gửi link […]

Thông báo nghỉ học môn KTLT (cô Cúc)

Ngày đăng: 14/09/2020 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Thông báo khẩn: Lớp Kỹ thuật lập trình (LOPHL6) của cô Cúc học phòng D207 tối thứ 2 (ngày 14/09/2020) nghỉ. Lịch bù cô sẽ thông báo sau.

Lịch học bù các môn CSDL, KTLT, Tin học (cô Cúc)

Ngày đăng: 02/08/2020 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

– Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. – Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng […]

Lịch học bù môn Lập trình web (c.Quyên)

Ngày đăng: 02/08/2020 - Người đăng: Nguyễn Thái Khánh Quyên

Vì yêu cầu phải kết thúc học phần sớm nên lịch học bù môn LTW như sau: Lớp CCQ1811B: Tối thứ 2 (3/8): D212 Sáng thứ 5 (6/8): D212 Lớp CCQ1811D: Sáng thứ 6 (7/8): A406  

Lịch học bù môn cơ sở dữ liệu các lớp (C.Huyên)

Ngày đăng: 01/08/2020 - Người đăng: Thái Thị Huyên

CSDL lớp CCQ1911J ngày nghỉ 15/8 ngày bù 01/08 (thứ 7) tiết 6 -> 10 phòng D213 CSDL lớp CCQ1911B ngày nghỉ 12/8 ngày bù 02/08 (chủ nhật) tiết 1 -> 5 phòng D208 CSDL lớp CCQ1911H ngày nghỉ 10/8 ngày bù 07/08 (thứ 6) tiết 11 -> 15 phòng D213 Các em sinh viên […]

Lịch học bù môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

Ngày đăng: 31/07/2020 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng D207, bắt […]

Quảng cáo

Video

Liên kết