Thông tin lớp học online môn Lập trình Java lớp thầy Nhựt dạy

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Nguyễn Xuân Nhựt

Thầy Nhựt thông báo học online vào sáng 4, sáng 5 lớp LẬP TRÌNH JAVA Dear các em, Em nào học lớp java sáng thứ 4 do thầy Nhựt dạy các em tham gia vào nhóm https://zalo.me/g/cxravj419 Em nào học lớp java sáng thứ 5 do thầy Nhựt dạy các em tham gia vào nhóm […]

Lớp Tin học CCQ2020J và CCQ2012Q,R (Thầy Thạch) thứ 4 và thứ 5

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Hoàng Trọng Thạch

Chào các bạn lớp: CCQ2020J; CCQ2012Q,R Thầy đã tạo nhóm Zalo tên CCQ2020J và CCQ2020J Tin học để hướng dẫn các bạn học online nhé. Bắt đầu từ tuần sau, thầy sẽ nhắn tin vào group. Thanks all

Lớp Kỹ thuật lập trình CCQ2011C,D,E,F (Thầy Thạch) thứ 2 và thứ 4

Ngày đăng: 25/02/2021 - Người đăng: Hoàng Trọng Thạch

Chào các bạn lớp: CCQ2011C; CCQ2011D; CCQ2011E; CCQ2011F Thầy đã tạo nhóm Zalo tên 44CD và 44EF Kỹ Thuật Lập Trình để hướng dẫn các bạn học online nhé. Bắt đầu từ tuần sau, thầy sẽ nhắn tin vào group. Thanks all

Thông báo nghỉ học môn KTLT (cô Cúc)

Ngày đăng: 14/09/2020 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Thông báo khẩn: Lớp Kỹ thuật lập trình (LOPHL6) của cô Cúc học phòng D207 tối thứ 2 (ngày 14/09/2020) nghỉ. Lịch bù cô sẽ thông báo sau.

Lịch học bù các môn CSDL, KTLT, Tin học (cô Cúc)

Ngày đăng: 02/08/2020 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

– Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. – Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng […]

Lịch học bù môn Lập trình web (c.Quyên)

Ngày đăng: 02/08/2020 - Người đăng: Nguyễn Thái Khánh Quyên

Vì yêu cầu phải kết thúc học phần sớm nên lịch học bù môn LTW như sau: Lớp CCQ1811B: Tối thứ 2 (3/8): D212 Sáng thứ 5 (6/8): D212 Lớp CCQ1811D: Sáng thứ 6 (7/8): A406  

Lịch học bù môn cơ sở dữ liệu các lớp (C.Huyên)

Ngày đăng: 01/08/2020 - Người đăng: Thái Thị Huyên

CSDL lớp CCQ1911J ngày nghỉ 15/8 ngày bù 01/08 (thứ 7) tiết 6 -> 10 phòng D213 CSDL lớp CCQ1911B ngày nghỉ 12/8 ngày bù 02/08 (chủ nhật) tiết 1 -> 5 phòng D208 CSDL lớp CCQ1911H ngày nghỉ 10/8 ngày bù 07/08 (thứ 6) tiết 11 -> 15 phòng D213 Các em sinh viên […]

Lịch học bù môn CSDL của lớp CCQ1911CD (cô Cúc)

Ngày đăng: 31/07/2020 - Người đăng: Nguyễn Thị Thu Cúc

Lớp CCQ1911C học bù môn Cơ sở dữ liệu vào tối thứ 7 (01/8/2020, tại phòng D207, bắt đầu lúc 17g00 đến 20g45) thay cho sáng thứ 4 (05/8/2020). Học xong kiểm tra phần SQL và ĐSQH. Lớp CCQ1911D học bù môn Cơ sở dữ liệu vào sáng thứ 4 (05/8/2020, tại phòng D207, bắt […]

Lịch học bù môn Kỹ thuật lập trình lớp D, F(cô Cúc)

Ngày đăng: 08/07/2020 - Người đăng: admin

Lịch học bù môn KỸ THUẬT LẬP TRÌNH do cô Cúc giảng dạy: 1) Lớp CCQ1911F: học bù vào tối thứ 4 (tuần 13, 15) tại phòng D212, bắt đầu từ 17g00 2) Lớp CCQ1911D: học bù vào tối thứ 4 (tuần 14, 16) tại phòng D209, bắt đầu từ 17g00

Quảng cáo

Video

Liên kết