Hướng dẫn TTTN Thầy Nguyễn Anh Tú

23-02-2023 Nguyễn Anh Tú

Các bạn gặp thầy vào các buổi sau:

Chiều thứ 2, Phòng D213

Chiều thứ 5, Phòng D209

Sáng thứ 7, Phòng D213

Chiều thứ 7, Phòng D213

Link Group zalo: https://zalo.me/g/qtwqyf521

Các bạn tham khảo danh sách đề tài trước khi gặp giáo viên hướng dẫn:

https://drive.google.com/file/d/1XPc_KkF1MOvPecfIxs46BuLgBMke_dgo/view?usp=share_link

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết