Hà Thị Sáu

23-07-2020 Người Quản Lý

Họ và tên: Hà Thị Sáu

Sinh ngày: 1993

Khóa học: 2011 – 2014

Tốt nghiệp chuyên ngành:

CNTT Đơn vị công tác:

Hệ thống thông tin FPT

Chức vụ: Lập trình viên hệ thống ERP – SAP

Sinh viên tiêu biều khác

Quảng cáo

Video

Liên kết