Võ Nguyễn Lộc Tính

23-07-2020 Người Quản Lý

Họ và tên: Võ Nguyễn Lộc Tính

Sinh ngày: 01/01/1992

Khóa học: 2010– 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT

Đơn vị công tác: Gameloft

Chức vụ: Android Programmer(C++, Java, C#)

Sinh viên tiêu biều khác

Quảng cáo

Video

Liên kết