Hoàng Chi Cường

23-07-2020 Người Quản Lý

Họ và tên: Hoàng Chi Cường

Sinh ngày: 29-01-1991

Khóa học: 2009 – 2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: CNTT

Đơn vị công tác: FPT Software

Chức vụ: Lập trình viên (C#, C++, java, android, IOS)

Sinh viên tiêu biều khác