Đăng ký đi Thực tế tại doanh nghiệp

08-04-2022 Đặng Hồng Hiệp

Tất cả các bạn đăng ký đi chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp các em lựa chọn doanh nghiệp mình sẽ đi theo danh sách công ty có trong form

Đường link đăng ký : tại đây

Danh sách các bạn đã đăng ký trên web trường. Thầy gửi các em có thể xem trạng thái các em đã chọn công ty nào (khi chọn thì chọn chính xác ngày trong form không được trùng với lịch học các em) các bạn không gửi yêu cầu chỉnh sửa ở đường dẫn này. Đường dẫn này chỉ để các em xem thông tin đã đăng ký

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16n9IfOJCEEsglhHNtp7Rysbf55HhAl99Z2sDRKCuVVQ/edit#gid=1804229978

Hạn cuối các em đăng ký trước ngày 15/04/2022. Vì thời gian doanh nghiệp gửi khá gấp nên thầy gửi cho đăng ký nhanh còn gửi lại danh sách cho doanh nghiệp. Đề nghị các em khẩn trương thực hiện

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết